Regulamin sklepu www.bejbik.sklep.pl

Kupujący ma prawo - przed złożeniem zamówienia- do negocjacji ze Sprzedającym wszelkich zapisów umowy kupna-sprzedaży (w tym zapisów regulaminu). Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej.

W przypadku braku indywidualnych negocjacji i ustaleń, zastosowanie ma poniższy regulamin uzupełniony o właściwe przepisy prawa.

 

I. STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego www.bejbik.sklep.pl, jest

F.H.Bejbik, z siedzibą w Legnicy, przy pl. Klasztornym 5.

 NIP 691-102-51-95, REGON:390466555

zwany dalej Sprzedającym

 1. Zamówienia w sklepie www.bejbik.sklep.pl, może złożyć pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówi towar za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie  sklepu– zwany dalej Kupującym.
 2. Przedmiotem transakcji są produkty wystawione w ofertach na stronach sklepu, w chwili składania zamówienia.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia", znajdującego sie na stronach sklepu oraz skuteczne jego wysłanie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do pełnego, rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia "formularza zamówienia".
 5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.bejbik.sklep.pl, są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz zostały wykonane zgodnie z europejską normą (jeżeli norma ta jest konieczna dla danego przedmiotu).
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.bejbik.sklep.pl, pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 8. Klient dokonując zakupu w sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swojego adresu e - mail przez sklep internetowy www.bejbik.sklep.pl, (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). 

 

 

II. TRANSAKCJA

 1. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.bejbik.sklep.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. 
 4. Zamówienia w sklepie internetowym www.bejbik.sklep.pl, można dokonywać poprzez: 
  • stronę internetową: www.bejbik.sklep.pl- 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok,
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 667-085-804 lub 605-656-208 od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 18.00, w sobotę w godzinach od 10.00-14.00
  • mailowo: bejbik.sklep@gmail.com lub AnnyaMag@gmail.com- 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 1. Podczas dokonywania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 
 2. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu www.bejbik.sklep.pl, musi zostać potwierdzone przez Kupującego - weryfikacja zamówienia następuje po kliknięciu w specjalnie wygenerowany link,  który jest dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia. 
 3. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zakupu, są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowegowww.bejbik.sklep.pl.
 4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 
  Sklep www.bejbik.sklep.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości,  co do jego rzetelności.
 5. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.  Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki z zakupionym towarem. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot). Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, sklep www.bejbik.sklep.pl, po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. www.bejbik.sklep.pl  oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt  www.bejbik.sklep.pl.
 7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: 

Sklep Bejbik
pl. Klasztorny 5
59-220 Legnica

 1. Kupujący może poinformować o odstąpieniu od umowy mailowo lub składając oświadczenie na piśmie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na podany przez Kupującego rachunek bankowy,  w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwróconego towaru przez Sprzedającego.
 3. Sklep www.bejbik.sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez uprzedzenia.  Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Każda transakcja potwierdzona jest paragonem albo fakturą VAT. W przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania faktury VAT,  wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie pełnych danych firmy.
 5. Zmiany w sposobie wysyłki możliwe są poprzez kontakt ze sklepem, pod adresem mailowym bejbik.sklep@gmail.com lub pod numerem telefonu  605-656-208.


III. PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie www.bejbik.sklep.pl  istnieje możliwość płatności w następujący sposób :
  • szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl- realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu informacji z serwisu Przelewy24.pl o zaakceptowaniu transakcji,
  • płatność za pobraniem - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia,
  • przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu wpłaty na konto bankowe:

F.H Bejbik

Anna Magdzińska

pl. Klasztorny 5

59-220 Legnica

Pekao S.A42 1240 1473 1111 0010 4737 4239

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego, bądź otrzymanie potwierdzenia z serwisu internetowych płatności Przelewy24.pl.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania. 

IV. DOSTAWA

 1. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju. Sklep realizuje również zamówienia zagraniczne. Wówczas czas realizacji i koszty wysyłki podawane są indywidualnie.
 2. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.bejbik.sklep.pl, uzależniony jest od wybranego sposobu wysyłki  i wynosi standardowo 3 dni robocze.
 3. Sklep internetowy www.bejbik.sklep.pl   dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w podanym na karcie produktu czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu.
 4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od złożenia zamówienia i jego zaakceptowania przez Kupującego, do czasu wysłania przesyłki przez Sklep.
 5. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską SIÓDEMKA. Sklep internetowy www.bejbik.sklep.pl  zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. 
 7. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionej przesyłki, zostanie ona zwrócona do Nadawcy. Klient ma obowiązek pokrycia całkowitych kosztów dostawy.
 8. Kupujący powinien ocenić stan produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie doręczenia przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia doręczonego towaru,należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia – będący podstawą złożenia reklamacji w firmie kurierskiej. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie www.bejbik.sklep.pl, zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. 
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym (po odebraniu od Kuriera przesyłki) należy postępować wg zasad gwarancji opisanych w Rozdziale V. 
 10. Koszt dostawy towaru:
  • Kurierem INPOST:15 zł,
  • Kurier za pobraniem : 25 zł,
  • Poczta Polska : według cennika Poczty Polskiej.

Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są listem poleconym lub paczką poleconą (rejestrowaną).

 1. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy uszkodzenie ujawnione zostanie w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej – opisane w niniejszym Rozdziale pkt.7.
 2. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego www.bejbik.sklep.pl– informując o zaistniałej sytuacji.

V. GWARANCJA I REKLAMACJA 

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym  www.bejbik.sklep.pl  są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. 
 2. Czas trwania gwarancji wynosi 2 lata.
 3. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy , faktura lub paragon, które należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył jako dowód zakupu.
 4. W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się odesłać towar do www.bejbik.sklep.pl  w ramach reklamacji, zobowiązany jest poinformować o tym mailowo www.bejbik.sklep.pl.
 5. Wraz z towarem należy przesłać wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia reklamacyjnego, który Kupujący może znaleźć TUTAJ.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są jedynie przekazywane przez firmę www.bejbik.sklep.pl, która tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy we wspomnianych publikacjach. 
 2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.bejbik.sklep.pl, wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 4. Nazwy producentów i marki produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym sklepie jedynie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki produktów, prezentowane w sklepie www.bejbik.sklep.pl nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach, mającą charakter poglądowy, dlatego mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym  www.bejbik.sklep.pl  jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę www.bejbik.sklep.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym  www.bejbik.sklep.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik, który dokonał rejestracji w sklepie www.bejbik.sklep.pl, może rozwiązać umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez usunięcie Konta. W takim przypadku należy zgłosić żądanie usunięcia Konta (drogą mailową) do administratora portalu, który zobowiązuje sie do likwidacji Konta w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania.

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone!
 2. Publikacja i rozpowszechnianie treści oraz fotografii autorskich opublikowanych na stronach www.bejbik.sklep.pl  jest zabronione. Kopiowanie dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody www.bejbik.sklep.pl.
 3. Naruszenie praw autorskich podlega karze. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą rozpatrywane przez sąd cywilny lub karny.

                                                                

                                                                 VIII. RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia 'o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   F.H Bejbik Anna Magdzińska ( pl. Klasztorny 5, 59-220 Legnica)            

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo- podatkowych

3)      Podstawą do przetwarzania tych danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , określającego zakres danych, które musi zawierać faktura.

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury.

9)      w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: bejbik.sklep@gmail.com


Aktualna kolekcja

Nie przegap najnowszych trendów znanych marek. Spraw by Twój maluch zawsze wyglądał i czuł się wspaniale.

Zobacz więcej

Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz aby poprawić jakość realizowanych usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.